ФОКУСА Е ВЪРХУ ВСИЧКИ НАС!

Нашата красива България!

Ние инвестираме в бъдещето!

Нашата мечта е по-светло бъдеще за България и българите!

ДЕЙНОСТ

“Нашата красива България” е неправителствена организация, която е насочила вниманието си към много и различни дейности в полза на обществото и държавата. Тя е мащабен проект с гъвкава структура, който още в самото начало постави пред себе си много различни и интересни задачи и цели за постигане.

Насоките за работа на “Нашата красива България” имат безкраен потенциал, но към момента са фокусирани върху:
– Реставриране и опазване на движими и недвижими паметници на културата, архитектурата и изкуството
– Реставрира имоти собственост на църковни настоятелства
– Работи в насока за популяризирането на забележителните паметници на националното културно-историческо наследство
– Създаде и управлява проект за “Поклоннически туризъм” имащ за цел не само да популяризира паметниците, но и да им помогне да се самофинансират.
Василица

Защото малките детайли имат значение!

Нашите цели

Обучения

Организиране и осъществяване на обучения, курсове, стажантски програми, програми за придобиване на професионална квалификация и др.

Сътрудничество

Укрепване на сътрудничеството между бранители на централната и местната власт и разширяване дейността на местните администратури

По-добър живот

Подобряване качеството на живот на групи в неравностойно положение

Светло бъдеще

Използване на потенциала на безработните регистрирани в бюрата по труда.

Социално подпомагане

Спешно подпомагане на социални домове

Хотели